KONTEJNERY

Suťový kontejner 4m3 (6 tun)

využití : stavební suť, těžší materiály
  • Cena: 100 Kč/den + km
  • rozměr : 400 x 200 x 50 cm

Suťový kontejner 8m3 (6 tun)

využití : lehčí sypké materiály (hlína, dřevo, bio odpad, směsný odpad)
  • Cena: 100 Kč/den + km
  • rozměr: 400 x 200 x 100 cm

Objednat dodávku

velkoobjemový kontejner 12m3 (6tun)

  • využití : směsný komunální odpad, bioodpad (tráva, větve,...)
  • Cena : 100 Kč/den + km + uložení odpadu
  • rozměr: 400 x 200 x 150 cm