KONTEJNERY

Suťový kontejner 3,6 m3 (6 tun)

využití : stavební suť, těžší materiály
  • Cena: 100 Kč/den + km
  • vnější rozměr :
  • 4210 x 2300 x 570 mm (d x š x v)

Suťový kontejner 8m3 (6 tun)

využití : lehčí sypké materiály (hlína, dřevo, bio odpad, směsný odpad)
  • Cena: 100 Kč/den + km
  • vnější rozměr:
  •  4210 x 2300 x 1000 mm

Objednat dodávku

velkoobjemový kontejner 16m3 (6tun)

  • využití : směsný konunální odpad, bioodpad (tráva, větve,...)
  • Cena : 100 Kč/den + km
  • vnější rozměr:
  •  4210 x 2300 x 2000 cm