CENÍK

Smykový nakladač, pásové rypadlo 3,3 t (nakládka, rovnání terénu, strojní výkopové práce)

- Cena 850 Kč bez DPH 21% (hodina) 

- Doprava techniky 35 Kč/km bez DPH 21%


Kontejnerová přeprava (suť, písek, beton,..)

- MAN nosnost 6 tun : 35 Kč/ km bez DPH 21%         ( min. 1000 Kč)

- čekání 400 Kč / hodina bez DPH 21%

- cena materiálu a likvidace odpadu dle vážního lístku a ceníku dodavatele

Doprava sypkých materiálů