CENÍK

Smykový nakladač (nakládka, rovnání terénu)

- Cena 700 Kč bez DPH 21% 

- Doprava nakladače 28 Kč/km bez DPH 21%


Kontejnerová přeprava (suť, písek, beton,..)

- MAN nosnost 6 tun : 28 Kč/ km bez DPH 21%         ( min. 1000 Kč)

- čekání 400 Kč / hodina bez DPH 21%

- cena materiálu a likvidace odpadu dle vážního lístku a ceníku dodavatele

Doprava sypkých materiálů